Publikacje

W tym dziale można pobrać moje publikacje. Są one dostępne  w języku polskim i rosyjskim. Dotyczą żargonizmów i językowego obrazu świata badanych wśród polskiej i rosyjskiej młodzieży.

Publikacje w j. polskim
http://ip-r.org/wp-content/uploads/2012/04/Kalita-Rocznik-IPR-1-1-2011.pdf
Funkcjonowanie młodzieżowego żargonu we współczesnej ruszczyźnie.

Publikacje w j. rosyjskim
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2010/m26.pdf
Актуальность жаргонизмов в словоупотреблении российской молодежи:
взгляд иностранца, str. 495

http://philology.tsu.ru/uploads/files/lin.pdf
Богатство и бедность в восприятии молодежи у восточных и западных сла-
вян (на материале ассоциативного эксперимента), str. 135