O sobie

Nazywam się Marcin Kalita.

Jestem doktorantem – rusycystą na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuję się językoznawstwem.

Urodziłem się i wychowałem we Wrocławiu. Od września 2011 roku kontynuuję studia doktoranckie na Syberii w dość dużym (największym w azjatyckiej części Rosji) ośrodku naukowym – w Tomsku. Jestem studentem Tomskiej Politechniki. Jest to moja czwarta  “žwizyta” na Syberii, dokąd przyjeżdżam od 2007 roku.

Oprócz pracy naukowej podróżuje po Rosji i piszę reportaże z miejsc, w których miałem okazję  być oraz o ludziach, których tam spotkałem, a także o miejscach, zjawiskach i ludziach, z którymi mam styczność tutaj na Syberii. Amatorsko zajmuję się fotografią.

Przyczyną założenia własnej strony internetowej jest chęć podzielenia się swoimi obserwacjami z innymi oraz poszerzenia swojej wiedzy poprzez dialog z ludźmi mogącymi opowiedzieć coś interesującego o Rosji w szerokim znaczeniu tego słowa. Pojęcie obserwacji dotyczy  zarówno mojego przebywania w Rosji, podróży jak i działalności na polu lingwistycznym.

Przypatruję się także procesom zachodzącym w społeczeństwie i w językach (główne w polskim i rosyjskim niekiedy i w angielskim) i staram się  analizować je z różnych perspektyw.